Waarom Pieter Groot?

  • Ik ben universitair geschoold en beschik over het diploma Vakdidactiek voor 1e graads bevoegdheid· Bijlessen geef ik in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica / Office.
  • Mijn lesmethode is MAATWERK. Ik probeer zo goed mogelijk te ontdekken, waarin bijles benodigd is.
  • Ik heb zelf kinderen bovenbouw HAVO/VWO,
    dus ik weet wat er speelt in deze leeftijdscategorie.
  • De bijlestijden daarin ben ik zeer flexibel in goed overleg. Bijles kan bij mij thuis gegeven worden. Ook kom ik bij de leerlingen thuis.