werkwijze

Eerst wordt een kennismakingsgesprek gevoerd om te kijken wat de situatie van de leerling is. Onderwerpen als waar loopt de leerling op vast, kennisniveau, waar heeft de leerling behoefte aan, plan van aanpak worden besproken. Dit intake gesprek is kosteloos.
5924_math_cartoon